Zapisz się do newslettera

I UZYSKAJ

DOSTĘP

PREMIUM

ARTYKUŁY EKSPERCKIE

profesjonalne doradztwo

ukryte rabaty

Regulamin

Regulamin dla zamówień za pośrednictwem www.butik.warsawpethouse.pl
Poniżej przedstawiamy Państwu regulamin, stanowiący podstawę przygotowania i realizacji zakupów w naszym butiku.

1. Zawarcie umowy i dostawa towaru

1.1 Na www.butik.warsawpethouse.pl umowy zawieramy wyłącznie w języku polskim. Sklep internetowy prowadzony jest przez Warsaw Pethouse Berger sp. k. z siedzibą w Łodzi 94-101 przy ul. Narciarskiej 24/96

1.2 Kliknięcie przycisku „potwierdź zamówienie” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia zamówienia.

1.3 Zamówienia realizujemy na terenie Polski. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.


2. Ceny, koszty wysyłki

2.1 Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, co znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży towar pozostaje własnością Warsaw Pethouse Berger sp. k.

2.2 Jeżeli nadana przesyłka nie zostanie odebrana przez Klienta, wszelkie koszty powrotu przesyłki oraz jej ponownego nadania ponosi Kupujący.

2.3 W przypadku zamiany lub zwrotu zakupionego towaru, koszt ponownej wysyłki ponosi Zamawiający.


3. Płatności

3.1 Płatność może być dokonywana w następujący sposób:
-PayU
-Zwykły przelew
-Za pobraniem.


4. Promocje
 

4.1 Promocje mają określony okres ważności.

4.2 Nie przyjmujemy zwrotów artykułów objętych promocją. 

4.3 Wymiana artykułów objętych promocją na inne artykuły z rabatem jest możliwa, wyłącznie jeśli produkty zostaną dostarczone do sklepu przed zakończeniem akcji promocyjnej. W przypadku, gdy artykuły zostaną dostarczone po zakończeniu akcji promocyjnej, artykuły można wymienić na inne w cenie regularnej (obowiązuje dopłata za różnicę pomiędzy ceną promocyjną a ceną regularną).

Wzór formularza odstąpienia od umowy 
Jeśli chcą Państwo odstąpić od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza:

- Adresat: The Warsaw Pethouse Berger sp.k. , ul. Narciarska 24/96 94-101 Łódź

- Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta

- Adres konsumenta

- Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) niepotrzebne skreślić i przesłanie go do nas na poniższy adres: The Warsaw Pethouse, ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa lub e-mail: kontakt@warsawpethouse.pl


5. Dobrowolne prawo do zwrotu towaru w ciągu do 100 dni od jego otrzymania

5.1 Bez uszczerbku dla Państwa ustawowego prawa do odstąpienia od umowy oferujemy Państwu dobrowolnie prawo do zwrotu towaru w ciągu 100 dni od jego otrzymania przez Państwa. Dzięki temu prawu zwrotu towaru mogą Państwo uwolnić się od skutków umowy także po upływie 14-dniowego okresu na odstąpienie umowy (patrz pouczenie w sprawie prawa do odstąpienia od umowy w punkcie 6 powyżej) w ten sposób, że w ciągu 100 dni od otrzymania towaru (bieg terminu rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Państwa towaru) prześlą go Państwo do nas.

5.2 W przypadku przesłania zwrotnego produktów The Warsaw Pethouse mogą Państwo zastosować formularz dostępny na stronie internetowej www.butik.warsawpethouse.pl . Jeśli będą Państwo mieli problemy ze ściągnięciem formularza lub nie będą Państwo mieli do dyspozycji drukarki, prosimy o skontaktowanie się z naszą placówką.

5.3 Do dotrzymania terminu zwrotu towaru wystarczy wysłanie przez Państwa towaru w ciągu 100 dni od jego otrzymania. Jednak warunkiem wykonania dobrowolnego prawa zwrotu jest to, że nie używali Państwo produktu (w szczególności w przypadku ubranek i szelek) i przymierzyli je Państwo jedynie na próbę oraz prześlą Państwo towar w komplecie, w pierwotnym stanie, bez uszkodzeń i w oryginalnym opakowaniu. Do chwili upływu terminu ustawowego prawa do odstąpienia od umowy stosuje się wyłącznie warunki ustawowe związane z tym prawem. Dobrowolne prawo zwrotu nie ogranicza w żaden sposób Państwa ustawowego prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu produktu, które pozostają nienaruszone. Dobrowolne prawo zwrotu nie odnosi się do bonów upominkowych.

5.4 Zwrotom nie podlegają produkty z datą ważności. W szczególności karma, smakołyki, kosmetyki.


6. Zwroty płatności

Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku zapłaty przez PayPal lub przy pomocy karty kredytowej zwrot nastąpi na powiązane konto PayPal lub konto karty kredytowej. Jeśli w czasie zakupu skorzystali Państwo z karty upominkowej, to odpowiednia kwota zostanie zwrócona na Państwa saldo i będzie mogła zostać wykorzystana podczas kolejnych zakupów.


7. Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów

7.1 Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu produktów wolnych od wad.

7.2 W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem www.butik.warsawpethouse.pl ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).


8. Reklamacje

8.1 Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie, jak również przebiegu realizacji Państwa zamówienia należy składać drogą elektroniczną na adres: kontakt@warsawpethouse.pl lub telefonicznie. Dane kontaktowe znajdą Państwo tutaj - http://warsawpethouse.pl/pl/kontakt . W ten sam sposób możecie Państwo zgłaszać wszelkie problemy z odbiorem przesyłki zwrotnej przez kuriera.

8.2 W niektórych przypadkach możemy poprosić Państwa o przesłanie nam zdjęć produktów podlegających reklamacji.

8.3 Państwa reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8.4 Zwracamy Państwu uwagę, że reklamacji nie podlegają następujące uszkodzenia produktów:
• naturalne zużywanie się produktu;
• części wymienne, np. dodatki do zabawek;
• uszkodzenia mechaniczne (otarcie, rozerwanie, naderwanie bądź zadrapanie, oderwanie ozdób, zamka, gumy itp.) powstałe w trakcie użytkowania produktów przez Państwa, oraz uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji;
• uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania ubranek i akcesoriów niezgodnie z przeznaczeniem;

8.5 Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show .


9. Inne informacje

9.1 Niniejszy regulamin znajdą Państwo na stronie www.butik.warsawpethouse.pl Ponadto mogą Państwo wydrukować lub zapisać ten dokument korzystając ze zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej (najczęściej: Plik -> Zapisz jako). Niniejszy dokument mogą Państwo także ściągnąć w formacie PDF i zarchiwizować, klikając tutaj. W celu otwarcia pliku PDF potrzebują Państwo bezpłatnego programu Adobe Reader (dostępnego na stronie www.adobe.pl) lub innego, podobnego programu, który otwiera pliki w formacie PDF.

9.2 Dane swojego zamówienia mogą Państwo zarchiwizować w prosty sposób przez ściągnięcie regulaminu i zapisanie informacji podsumowujących zamówienie znajdujących się na ostatniej stronie Państwa zamówienia podczas jego składania w sklepie internetowym przy użyciu funkcji „Zapisz jako” w swojej przeglądarce internetowej; mogą Państwo także zaczekać na potwierdzenie zamówienia, które prześlemy Państwu dodatkowo e-mailem po zakończeniu procesu zamówienia na podany przez Państwa adres. Taki e-mail potwierdzający zamówienie zawiera wszystkie istotne dane Państwa zamówienia, wzór formularza odstąpienia od umowy oraz odnośnik do niniejszego regulaminu, i możliwe jest jego łatwe wydrukowanie tudzież zapisanie przy użyciu programu do otwierania poczty elektronicznej.